PU Roller guýma önümleri.umumy encapsulatlar bilen deňeşdirilende (esasan rezin).

Pu Roller

PU Roller guýma önümleri.umumy encapsulatlar bilen deňeşdirilende (esasan rezin).
Frequokary ýygylyk birleşdirijisi.Kaisun üçin täze göçme ultra ýokary ýygylykly çalt guşak birikdiriş guraly döredildi.

Pu guşak üçin sürtülme kebşirleýji maşyn

Frequokary ýygylyk birleşdirijisi.Kaisun üçin täze göçme ultra ýokary ýygylykly çalt guşak birikdiriş guraly döredildi.

ÖNÜMLERimiz

BIZ hakda

Kaisun Senagat Awtomatlaşdyryş Tehnologiýasy (Suzhou) Ltd., baý önümçilik tehnologiýasy we tejribesi bolan poliuretan öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşendir.On ýyla golaý ösüşden we toplanandan soň, Kaisun özüniň ýörite kompaniýa dolandyryş ulgamyny we kärhana medeniýetini döretdi we önümçiligi dolandyryş ulgamyny kämilleşdirdi.

Sorag